G-paardrijden

Omdat we van mening zijn dat mensen met een beperking moeten kunnen deelnemen aan maatschappelijke en dus ook sportieve activiteiten zijn we sinds enkele jaren erg intensief bezig met de uitbouw van het G-paardrijden.

Lessen

Zowel personen met een individuele vraag (vanuit de ouders of vanuit een medische verwijzing waarbij paardrijden een meerwaarde betekent voor de mentale en fysieke ontwikkeling) als zorgvoorzieningen kunnen op Breugelhoeve terecht voor:

  • een éénmalige paardrijles
  • een op regelmatige basis terugkerende lessenreeks (wekelijks, tweewekelijks, …)

We gaan steeds uit van een verkennend gesprek met de persoon/ouders/begeleiders/ zorgvoorziening/… om de verwachtingen/noden af te toetsen en ons aanbod/werkwijze voor te stellen.  We staan erop dat de noden van de persoon met een beperking voorop staan. Daarenboven werken we enkel met gekwalificeerde lesgevers om de lessen te begeleiden.

Wedstrijden

Op regelmatige basis richten we wedstijden in waarbij ruiters met een beperking kunnen proeven van het wedstrijdgebeuren.  Deze wedstrijden organiseren we steeds in samenwerking met de Provinciale sportdienst (werkgroep G-paardrijden) en LRV. De data vindt u terug op onze kalender maar worden ook aangekondigd.

Daarenboven zullen tijdens de zomertornooien van LRV, die plaatsvinden op de terreinen van Breugelhoeve, G-wedstrijden geïntegreerd worden in de regulier competitie.

Aansluiten bij een LRV-club

Sporten voor mensen met een beperking is nog altijd niet evident. LRV wil een voortrekkersrol spelen om de mogelijkheden voor het paardrijden voor mensen met een beperking te vergroten. Het is niet alleen een gezonde vrijetijdsbesteding, maar ook als een kans om mekaar te ontmoeten, deel te nemen aan wedstrijden, om mensen met een beperking te integreren én hen een verhaal te geven. Het recreatieve primeert steeds op het competitieve. Iedereen presteert op eigen niveau en naar eigen mogelijkheden. LRV wil aan alle personen met een beperking de kans geven om aan dressuurwedstrijden deel te nemen en dit zowel binnen als buiten hun werking met valide ruiters.

In elke provincie bestaat er een provinciale G-club waar volgende ruiters kunnen aansluiten.

LIMBURG: G-Limburgse Ruiters PTC Breugelhoeve

LRV leden met een beperking, die aangesloten zijn als wandelruiter bij een lokale LRV-vereniging kunnen automatisch (zonder extra kosten) ook aansluiten bij de provinciale G-club.

Elk jaar worden een aantal specifieke G-wedstrijden per provincie georganiseerd op LRV wedstrijd of tornooi .

G-ruiters van niet-LRV-clubs kunnen aansluiten om verzekerd te zijn voor deelname aan de specifieke G-wedstrijden. Individuele G-ruiters die nergens anders zijn aangesloten, kunnen aansluiten om verzekerd te zijn voor deelname aan de specifieke G-wedstrijden. Lidgeld bedraagt 16 Euro per jaar.  Zij kunnen geen aanspraak maken op de LRV-verzekering.

Alle info hierover kan je downloaden hiernaast.

Verblijven

G-paardrijden kan al of niet gecombineerd worden met een verblijf te Breugelhoeve waar tal van plattelandsactiviteiten als aanvulling aangeboden kunnen worden.

Vragen

Heeft u vragen over het G-paardrijden of wil je graag vooraf een kijkje komen nemen, neem gerust contact op met onze medewerkers.

zwart goor 2115