Vernieuwing verzekering lesnemers 2019

Het nieuwe jaar is weer van start gaan! Tijd dus om de verplichte verzekering ‘lichamelijke ongevallen’ in orde te maken. Indien je beschikt over een privéverzekering, en je wenst je enkel hierop te beroepen, dat kan. Je dient dan wel een formulier te ondertekenen waarin je verklaart afstand te doen van onze verzekering. Gelieve dit even schriftelijk of per mail te melden.

De polis ‘Verzekering tegen lichamelijke ongevallen” kan je op onze website nalezen. Het “Aangifte formulier bij een ongeval” vind je hier tevens terug. We wensen het natuurlijk niemand toe, maar gelieve ons zo snel mogelijk te verwittigen bij een ongeval.

De prijs bedraagt 12 euro. Je bent dan verzekerd tot 31 december 2019. De premie die u eventueel in 2018 betaalde, is niet meer geldig.
De betaling dient te gebeuren via overschrijving op het rekeningnummer BE23 735 207 279 991 van Breugelhoeve vzw met vermelding van “Verzekering paardrijden 2019 – NAAM LESNEMER”. Je bankuittreksel dient als bewijs van verzekering.

Mocht je hierover nog vragen hebben, geef ons gerust een seintje (011 63 13 31).

Voorts wensen we jou en je familie een schitterend 2019 toe!

Comments are closed.